Dnes je úterý 21. listopad 2017, svátek má Albert

Nabídka kurzů / PRAHA / Obce, města, magistráty, kraje

Smlouvy a ceny ve výstavbě dle nového občanského zákoníku a vztah k veřejným zakázkám

Termín:
středa 22. listopad 2017 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 13:30 h)
Místo:
PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2)
informace o místě / zobrazit na mapě
Učebny se nachází ve středu Prahy, naproti Hlavního nádraží, 200 m od Václavského náměstí. Ve vzdálenosti několika desítek metrů je stanice metra linky C - Hlavní nádraží a zároveň jedno z pražských železničních nádraží. Do 2 minut chůze jsou dostupné i tramvajové linky. Z Florence metro C (směr Háje), výstup Hlavní nádraží. Z Hlavního nádraží 5 minut chůze.
PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2)
Cena:
1.700,- Kč ( v ceně je zahrnuta coffee break, rozsáhlý sborník )
Přednáší:
Ing. Jiří BLAŽEK

specialista, odborný, certifikovaný lektor, autor publikacíDalší semináře s tímto lektorem
Akreditace:
Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-204/2014.

Program

Zásady závazkových smluvních vztahů, volba správného typu smlouvy, dle NOZ. Obchodní zvyklosti a obchodní podmínky, vykládací pravidla dle NOZ. Druhy a obsah smluv dle NOZ. Smluvní podmínky, práva z vadného plnění, odborná péče: odborný výkon, potřebná péče, pro inženýrské a investorské činnosti, technické pomoci, pro projektové výkony a související činnosti, pro podmiňující investice, výkupy a břemena - služebnosti, práva stavby, pro dodávky věcí, poskytované služby a provedení prací. pro stavební části a technologické části, samostatné movité věci pevně spojené  se stavbou, informační a komunikační technologie, pro soubory strojů a soubory zařízení - výhrada dle NOZ. Cena díla dle NOZ. Stanovení ceny, změny cen, změny předmětu plnění, pojem vícepráce - méněpráce, pozastávky (výše a doba), zádržné, penále, poplatky z prodlení - obchodní podmínky, obchodní zvyklosti, VP. Výkaz výměr, souhrnný položkový rozpočet – právní náležitosti, dle NOZ. Řešení vad a nedodělků, jejich uplatnění, vady zjevné a skryté, záruční opravy, jakost, práva z vadného plnění, odborné a znalecké posudky. Splnění díla, předání a převzetí, přechod vlastnictví, druhy sankcí. Povinnosti oznamovací, upozorňovací, informační -  součinnost, svépomocný prodej. Smlouvy a licence na duševní práva (autorská, průmyslová, duševní), nezbytné náležitosti - stručné seznámení. Smlouvy o užití díla, licenční smlouvy - NOZ, speciální předpisy. Cena dle NOZ, rozdíly ve smlouvách na dodávky, služby, dílo, licence, nájmy. Základní cenové předpisy. Druhy cen a jejich užití při oceňování stavebních prací (projektové práce, inženýrské činnosti, technické pomoci, stavební práce, montáž práce). Vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Vyhláška č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky a 231/2012 Sb. Členění staveb a jejich částí dle zákona a o dani z příjmu včetně příslušných pokynů MF ČR. Zatřídění – způsoby ocenění a druhy cen a jejich fakturace. Normativní základy a jejich užití u investiční výstavby, u oprav a rezerv z hlediska jejich finančního vypořádání. Nákladový typ ceny, zákon č. 526/1990 Sb., o cenách. Přehled nákladů stavby – upravený souhrnný rozpočet ve vztahu k účetním a daňovým předpisům. Položkové výkazy výměr – správné ocenění a zatřídění položek. Rozdíl mezi vícepracemi, pracemi nad smluvní závazek změnové listy a jejich ocenění. Uznatelné a neuznatelné náklady, vícenáklady. Individuální kalkulace cen, užití ceníkových cen, změny cen, cena dle rozpočtu – NOZ. Vadné plnění – důsledky. Zákon č. 151/1997 Sb., vyhl. č. 441/2013 Sb., ocenění věcných břemen, průmyslových a duševních práv. Změna § 8 ZVZ vyvolaná Občanským zákoníkem - co je dodávka a co stavební práce. Diskuse, dotazy.

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu

Vzdělávací agentura TSM, spol. s r.o. - Facebook

Kontakty

TSM, spol. s r. o.
Dukelská 117/12
682 01 Vyškov

Telefon: 517 333 699
GSM: 736 216 375
info@tsmvyskov.cz
My status  tsm.prihlasky
My status  Napište nám

KATALOGY ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ

září - říjen 2017
Brno
PDF  
Ostrava, Olomouc
PDF  
Praha
PDF  
listopad - prosinec 2017
Brno
PDF  
Ostrava, Olomouc
PDF  
Praha
PDF  

KATALOG LEKTORŮ

PDF  

E-mailový zpravodaj

KURZ Smlouvy a ceny ve výstavbě dle nového občanského zákoníku a vztah k veřejným zakázkám 22.11.2017