Dnes je čtvrtek 23. listopad 2017, svátek má Klement

Nabídka kurzů / OLOMOUC / Personální oblast

Řízení lidských zdrojů (nové trendy a přístupy)

Termín:
čtvrtek 23. listopad 2017 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 15:00 h)
Místo:
OLOMOUC, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1, salonek
informace o místě / zobrazit na mapě
od hlavního nádraží 5 minut chůze nebo tramvají č. 1 (směr Nová ulice) nebo tramvají č. 5 (směr Trnkova)
Cena:
1.990,- Kč ( v ceně je zahrnuta DPH, coffee break, oběd, písemný materiál )
Přednáší:
Doc. PhDr. František VÍZDAL, CSc.
docent psychologie s mnohaletou psychologickou a pedagogickou praxí

Další semináře s tímto lektorem

Program

Cílem semináře je seznámit účastníky s novými přístupy, nejnovějšími poznatky a možnostmi jejich praktické aplikace při řízení lidských zdrojů v organizaci a rozvinout osobní a odborné kompetence účastníků potřebné pro efektivní řízení lidských zdrojů.
Po absolvování semináře budete lépe rozumět řízení lidských zdrojů, budete si uvědomovat  podmínky a okolnosti, které ovlivňují efektivní řízení lidí a budete umět lépe rozpoznávat, využívat a rozvíjet lidský potenciál organizace.
Seminář je určen nejen pro pracovníky v oblasti řízení lidských zdrojů, personalisty a manažery personálních oddělení, nýbrž také pro liniové manažery na všech stupních řízení (od vrcholového managementu přes střední management až po nejnižší stupně řízení), kteří ve své každodenní praxi řízení lidí realizují.
Obsah semináře:
  • Lidské zdroje a jejich řízení jako nástroj konkurenceschopnosti organizace. Vztah mezi řízením lidských zdrojů (ŘLZ) a výkonem organizace. Nové trendy a přístupy v řízení lidských zdrojů (ŘLZ). Nové požadavky na kompetence a práci personalistů i liniových manažerů při ŘLZ.
  • Měnící se povaha personálních útvarů: model smíšených rolí pro ŘLZ. Důsledky a souvislosti smíšených rolí pro personalisty.
  • Úloha a význam učení se (sebevzdělávání, sebezdokonalování a sebevýchovy) manažerů i pracovníků v učící se organizaci pro konkurenceschopnost organizace.
  • Řízení versus vedení lidí; změny v očekávání podřízených na vedení ze strany nadřízených a změny v očekávání nadřízených na práci podřízených. Efektivní vedení lidí a efektivní komunikace jako prostředek konkurenceschopnosti.
  • ŘLZ založené na rozvoji potřebných kompetencí pracovníků (schopnosti spolupracovat, kreativitě a schopnosti inovovat a adaptovat se měnícím se podmínkám, odolnosti vůči nejistotě a dalším stresorům, sociálních a komunikačních dovednostech a emoční inteligenci).
  • Úloha a význam oddanosti a angažovanosti pracovníků pro konkurenceschopnost organizace. Co oddanosti a angažovanosti pracovníků napomáhá a co je ničí?
  • Důvěra jako kompetence řízení. Formy důvěry: sebedůvěra, důvěra ve vztazích, důvěra v organizaci, důvěra na trhu, důvěra ve společnosti. Základní prvky důvěryhodnosti. Co důvěře napomáhá? Co důvěru niči? Jak důvěru vytvářet?
  • Pozitivní nálada, pozitivní myšlení a pozitivní řízení uplatňované při ŘLZ. Jaký mají vliv na spokojenost pracovníků a na jejich pracovní výkon? Jak je rozvíjet a uplatňovat v řídící praxi?
  • Diskuze, dotazy, výměna zkušeností s uplatňováním nových trendů a přístupů v řízení lidských zdrojů v praxi účastníků semináře.
  • Závěry - inspirace pro sebezdokonalování v řízení lidských zdrojů.

Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup.

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu

Vzdělávací agentura TSM, spol. s r.o. - Facebook

Kontakty

TSM, spol. s r. o.
Dukelská 117/12
682 01 Vyškov

Telefon: 517 333 699
GSM: 736 216 375
info@tsmvyskov.cz
My status  tsm.prihlasky
My status  Napište nám

KATALOGY ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ

září - říjen 2017
Brno
PDF  
Ostrava, Olomouc
PDF  
Praha
PDF  
listopad - prosinec 2017
Brno
PDF  
Ostrava, Olomouc
PDF  
Praha
PDF  

KATALOG LEKTORŮ

PDF  

E-mailový zpravodaj

KURZ Řízení lidských zdrojů (nové trendy a přístupy) 23.11.2017