Dnes je pátek 22. září 2017, svátek má Darina

Nabídka kurzů / OLOMOUC / Právní oblast

Uzavírání smluv - jak správně uzavírat smlouvy pro neprávníky (od nadpisu smlouvy až po její podpis)

Termín:
středa 25. říjen 2017 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 15:00 h)
Místo:
OLOMOUC, BEA centrum, tř. Kosmonautů 1288/1, salonek
informace o místě / zobrazit na mapě
od hlavního nádraží 5 minut chůze nebo tramvají č. 1 (směr Nová ulice) nebo tramvají č. 5 (směr Trnkova)
Cena:
2.200,- Kč ( v ceně je zahrnuta coffee break, oběd, písemný materiál )
Přednáší:
Doc. JUDr. Dana ONDREJOVÁ, Ph.D.
advokátka, odborná asistentka na katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, rozhodce Rozhodčího soudu při HK a AK ČR

Další semináře s tímto lektorem
Akreditace:
Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-209/2015.

Program

Cílem semináře je poskytnout jeho účastníkům praktický návod, jak správně uzavírat smlouvy od nadpisu smlouvy až po její podpis. Seminář se bude zabývat otázkami, jakým chybám se vyvarovat při uzavírání smluv, jak odstranit nejistotu (minimalizovat rizika) při uzavírání smluv (zejména otázky výhodnosti, vyváženosti apod.), jak do smlouvy nakumulovat co nejvhodnější zajišťovací (utvrzovací) a jiné „ochranné“ instituty, zkrátka jak se co nejvíce ochránit proti druhé smluvní straně. Jednotlivá témata budou doplněna o praktické rady, tipy a doporučení při uzavírání smluv.
Seminář je určen všem neprávníkům, kteří se v praxi zabývají uzavíráním smluv a poskytuje jeho účastníkům porozumění možným problémům vyplývajícím z vlastních či druhou smluvní stranou předložených návrhů smluv. Seminář se pokouší pojmout jednotlivé smluvní instituty pro neprávníky srozumitelným způsobem a přiblížit jim tak někdy složité právní otázky (smluvní ujednání).
Z obsahu semináře:
právní režim smlouvy uzavřené do 31. 12. 2013 a od 1. 1. 2014 
kdo je oprávněn za smluvní stranu uzavírat smlouvy (zákonné a smluvní zastoupení, zejména podnikatele – jak správně napsat plnou moc, zastupování statutárními orgány – zejména ve vztahu k zápisům v obchodním rejstříku, udělování plných mocí statutárními orgány, řešení souběhu funkcí člena statutárního orgánu a tzv. zákonného zástupce, nejčastější chyby v „hlavičkách“ smluv a řešení problémových situací)
lze se vyhnout některým zákonným ustanovením regulujícím smluvní právo?
jaké smlouvy lze uzavírat (pojmenované, nepojmenované - inominátní, limity při jejich uzavírání)
předsmluvní odpovědnost a důsledky nepoctivého vedení kontraktace (při absenci úmyslu smlouvu uzavřít, při nečekaném ukončení kontraktačního procesu apod.)
jak (ne)správně označit smluvní strany 
nadpis smlouvy, účel a předmět smlouvy (jak moc je nutné jej specifikovat?), definice pojmů užitých ve smlouvě
v jaké formě lze uzavřít smlouvu (písemně, ústně, e-mailem, konkludentně)
lze smlouvu dodatečně měnit, případně v jaké formě?
v jaký okamžik je smlouva uzavřena (uzavírání smlouvy mezi přítomnými/nepřítomnými, zpětná účinnost smlouvy)
proces uzavírání smlouvy a dispozice s jeho právní úpravou (odchylky od návrhu smlouvy, katalog či reklama jako návrh na uzavření smlouvy a jiné otázky)
obchodní podmínky (jak je správně napojit ke smlouvě, jejich obsah, jejich rozpor se smlouvou či s obchodními podmínkami druhé smluvní strany, tzv. překvapivá ujednání a jejich důsledky)
obchodní zvyklosti (kdy se vlastně uplatní a co to je?), vykládací pravidla (Incoterms 2010)
jak do smlouvy správně začlenit přílohy
zvláštní povaha tzv. spotřebitelských smluv
podmínky ve smlouvě a jejich význam (rozvázání či odložení účinnosti smlouvy)
tzv. důvěrné informace poskytnuté v průběhu vyjednávání o uzavření smlouvy
smlouva o smlouvě budoucí (co, když druhá smluvní strana tzv. realizační smlouvu nepodepíše?)
je výhodné odstoupení od smlouvy? Existuje nějaké lepší řešení, jak sankcionovat dlužníka?
úrok z prodlení a jeho výše (lze ji nějak ovlivnit?), vztah ke smluvní pokutě a náhradě škody
způsoby stanovení ceny ve smlouvě (cenová, inflační, měnová doložka apod.) a možné způsoby placení (zejména limity plateb v hotovosti, výhody dokumentárního akreditivu aj.)
optimalizace smluvních sankcí (smluvní pokuta, úrok z prodlení, náhrada škody a její limitace, závdavek, odstupné aj.)
zajišťovací a utvrzovací instituty (např. ručení, finanční záruka, zástavní právo, dohoda o srážkách ze mzdy, zajišťovací převod práva, smluvní pokuta – její optimální a judikatorně nejvyšší sazba, způsoby sjednání a další otázky, uznání závazku apod.)
technické aspekty zabezpečení smlouvy proti jejich jednostranným změnám
podpis smlouvy (různé dodatky u podpisu smluvních stran a důsledky jejich absence, musí být u podpisu razítko či označení funkce?)
doložka o řešení sporů
promlčecí lhůta a dispozice s ní
další otázky
jednotlivá témata budou doplněna o pohled judikatury a praktická doporučení

NOVINKA

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu

Závazná přihláška

Položky označené symbolem * jsou povinné.
**Jste-li úředník a dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, potřebujete osvědčení akreditované MVČR, v přihlášce zaškrtněte ikonu označenou ** a vyplňtě i datum a místo narození.
Seznam účastníků:
Titul:
*Jméno:
*Příjmení:
Titul:
Datum nar.:
Místo nar.:
**
Další účastník:
Kontaktní / fakturační údaje:
Máte-li IČ, vyplňte následující řádek a stiskněte tlačítko, z databáze ARES bude načteno DIČ, název společnosti a adresa. V případě změny je možné vyplněné údaje upravit.
V případě, že jste fyzická osoba a nemáte IČ, vyplňte do políčka IČ číslo 0.
IČ pro ARES:
Obchodní jméno:
*Ulice:
*Město / *PSČ:
/
*IČ / DIČ:
/
*Telefon:
E-mail:
(k zaslání potvrzení přihlášky s údaji k platbě)
Způsob úhrady:
Dodací adresa pro korespondenci:
  Dodací adresa je stejná jako fakturační
Obchodní jméno:
Ulice:
Město / PSČ:
/
Poznámka:
Číslo objednávky:
(bude uvedeno na faktuře)

V případě, že požadujete vegetariánské menu, u seminářů, kde je uveden oběd, prosíme o sdělení v poznámce.

Variabilní symbol a podklady k platbě budou zobrazeny až po úspěšném odeslání objednávky.

Upozornění: Objednávka se skládá ze 2 kroků, platnou objednávku odešlete až z Nákupního košíku v dalším kroku!

Vzdělávací agentura TSM, spol. s r.o. - Facebook

Kontakty

TSM, spol. s r. o.
Dukelská 117/12
682 01 Vyškov

Telefon: 517 333 699
GSM: 736 216 375
info@tsmvyskov.cz
My status  tsm.prihlasky
My status  Napište nám

KATALOGY ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ

září - říjen 2017
Brno
PDF  
Ostrava, Olomouc
PDF  
Praha
PDF  

KATALOG LEKTORŮ

PDF  

E-mailový zpravodaj

KURZ Uzavírání smluv - jak správně uzavírat smlouvy pro neprávníky (od nadpisu smlouvy až po její podpis) 25.10.2017