Dnes je středa 20. září 2017, svátek má Oleg

Nabídka kurzů / PRAHA / Bytová oblast

Bytové spoluvlastnictví - aktuální problémy bytového spoluvlastnictví v praxi, prohlášení a jeho změny, společenství vlastníků jednotek a jeho stanovy, odpovědnost orgánů SVJ, postavení vlastníka jednotky jako dlužníka a další praktické problémy a jejich řešení, informace o projednávaných novelizacích občanského zákoníku a dalších souvisejících předpisů

Termín:
úterý 10. říjen 2017 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 14:00 h)
Místo:
PRAHA 1, učebna firmy TSM, Opletalova 1417/25 (vchod dvorním traktem, zadní budova, recepce č. 2)
informace o místě / zobrazit na mapě
Učebny se nachází ve středu Prahy, naproti Hlavního nádraží, 200 m od Václavského náměstí. Ve vzdálenosti několika desítek metrů je stanice metra linky C - Hlavní nádraží a zároveň jedno z pražských železničních nádraží. Do 2 minut chůze jsou dostupné i tramvajové linky. Z Florence metro C (směr Háje), výstup Hlavní nádraží. Z Hlavního nádraží 5 minut chůze.
Cena:
1.800,- Kč ( v ceně je zahrnuta coffee break, oběd, písemný materiál )
Přednáší:
JUDr. Pavla SCHŐDELBAUEROVÁ

vedoucí právního oddělení v odboru politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj ČR, spoluautorka zákonů v oblasti bydlení, autorka a spoluautorka publikací z oblasti bydlení, spolupracovala na legislativních přípravách nové právní úpravy bytového spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku a je hlavní autorkou zvláštního zákona a prováděcího předpisuDalší semináře s tímto lektorem
Akreditace:
Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-249/2015.

Program

Odborný program semináře:
Problematika související se vznikem jednotek a jejich převody
 • Předmět vlastnictví a spoluvlastnictví, existence dvojího druhu jednotek, přesah úpravy zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů do období po roce 2014
 • Společné části domu podle zákona o vlastnictví bytů a podle ObčZ, nařízení vlády č. 366/2013 Sb., které upravuje způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce, vymezuje části nemovité věci, které jsou společné a upravuje podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku
 • Způsoby vzniku jednotky
o    Příprava Prohlášení vlastníka a jeho náležitosti
o    Změny a prohlášení vlastníka – forma a důvody
o    Odstranění vad prohlášení
 • Převody jednotek
o    Předkupní právo oprávněného nájemce
o    Náležitosti smlouvy o převodu
Správa společných částí
Pojem správy společných částí a jednotlivé činnosti
Institucionální zabezpečení správy společných částí
 • Správa nemovité věci bez vzniku společenství, osoba odpovědná za správu domu, její postavení a kompetence;
 • Společenství vlastníků jednotek a jeho zařazení do systému právní úpravy právnických osob
 • Ustanovení obecné části o právnických osobách a ustanovení týkající se spolku, která se použijí podpůrně pro společenství vlastníků
 • Zvláštní ustanovení týkající se společenství vlastníků jednotek v části bytové spoluvlastnictví (§ 1158 -§1222 o. z.)
 • Založení a vznik společenství vlastníků jednotek podle ObčZ, povinný vznik SVJ a vznik dobrovolný
 • Vznik společenství vlastníků podle zák. č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů
 • Kompetence společenství vlastníků jednotek
 • Správa nemovité věci společenstvím vlastníků
 • Přechodná ustanovení týkající se společenství vlastníků jednotek
 • Orgány společenství a jejich kompetence, odpovědnost jednotlivých orgánů společenství
 • Rozhodování společenství vlastníků jednotek, způsobilost k usnášení a přijímání rozhodnut
 • Služby související s užíváním jednotek
Stanovy společenství vlastníků jednotek, jejich náležitosti a jejich změny
Rozhodování per rollam
Zrušení společenství vlastníků jednotek
Práva a povinnosti vlastníků jednotek
 • Příspěvky na správu, způsoby jejich určení a jejich změny
•    Vlastník jednotky jako dlužník ve vztahu ke společenství vlastníků jednotek
•    Stavební úpravy jednotky a změny účelu užívání jednotky
Informace o novelách souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím

NOVINKA

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu

Závazná přihláška

Položky označené symbolem * jsou povinné.
**Jste-li úředník a dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, potřebujete osvědčení akreditované MVČR, v přihlášce zaškrtněte ikonu označenou ** a vyplňtě i datum a místo narození.
Seznam účastníků:
Titul:
*Jméno:
*Příjmení:
Titul:
Datum nar.:
Místo nar.:
**
Další účastník:
Kontaktní / fakturační údaje:
Máte-li IČ, vyplňte následující řádek a stiskněte tlačítko, z databáze ARES bude načteno DIČ, název společnosti a adresa. V případě změny je možné vyplněné údaje upravit.
V případě, že jste fyzická osoba a nemáte IČ, vyplňte do políčka IČ číslo 0.
IČ pro ARES:
Obchodní jméno:
*Ulice:
*Město / *PSČ:
/
*IČ / DIČ:
/
*Telefon:
E-mail:
(k zaslání potvrzení přihlášky s údaji k platbě)
Způsob úhrady:
Dodací adresa pro korespondenci:
  Dodací adresa je stejná jako fakturační
Obchodní jméno:
Ulice:
Město / PSČ:
/
Poznámka:
Číslo objednávky:
(bude uvedeno na faktuře)

V případě, že požadujete vegetariánské menu, u seminářů, kde je uveden oběd, prosíme o sdělení v poznámce.

Variabilní symbol a podklady k platbě budou zobrazeny až po úspěšném odeslání objednávky.

Upozornění: Objednávka se skládá ze 2 kroků, platnou objednávku odešlete až z Nákupního košíku v dalším kroku!

Vzdělávací agentura TSM, spol. s r.o. - Facebook

Kontakty

TSM, spol. s r. o.
Dukelská 117/12
682 01 Vyškov

Telefon: 517 333 699
GSM: 736 216 375
info@tsmvyskov.cz
My status  tsm.prihlasky
My status  Napište nám

KATALOGY ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ

září - říjen 2017
Brno
PDF  
Ostrava, Olomouc
PDF  
Praha
PDF  

KATALOG LEKTORŮ

PDF  

E-mailový zpravodaj

KURZ Bytové spoluvlastnictví - aktuální problémy bytového spoluvlastnictví v praxi, prohlášení a jeho změny, společenství vlastníků jednotek a jeho stanovy, odpovědnost orgánů SVJ, postavení vlastníka jednotky jako dlužníka a další praktické problémy a jejich řešení, informace o projednávaných novelizacích občanského zákoníku a dalších souvisejících předpisů 10.10.2017