Dnes je neděle 21. leden 2018, svátek má Běla

Nabídka kurzů / BRNO / Právní oblast

Uzavírání smluv - pokročilé praktikum uzavírání smluv

Termín:
úterý 23. leden 2018 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 15:00 h)
Místo:
BRNO, Hotel Grand, Benešova 18-20, salonek
informace o místě / zobrazit na mapě

Cena:
2.200,- Kč ( v ceně je zahrnuta coffee break, oběd, písemný materiál )
Přednáší:
Doc. JUDr. Dana ONDREJOVÁ, Ph.D.
advokátka, odborná asistentka na katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity, rozhodce Rozhodčího soudu při HK a AK ČR

Další semináře s tímto lektorem
Akreditace:
Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-209/2015.

Program

Seminář je vysoce prakticky zaměřen a věnuje se především problematickým aspektům uzavírání smluv řešených i neřešených rozhodovací praxí českých soudů. Na příkladech z praxe (zejména podrobný rozbor konkrétních vybraných problémových smluvních ustanovení a jejich důsledků, výhody a nevýhody pro jednotlivé smluvní strany) a judikatury českých soudů (zejména Nejvyššího soudu ČR) budou zdůrazněny nejčastější chyby a omyly (a to jak věcné, tak formulační) při uzavírání smluv a nastíněny možné způsoby řešení, tipy a triky jak postupovat při konstrukci smluv a posuzování jejich ustanovení.
Seminář je určen všem, kteří se v praxi zabývají uzavíráním smluv, a to jak právníkům, tak neprávníkům.
V průběhu semináře bude posluchačům poskytnut dostatečný prostor pro individuální dotazy a rozbor problémových okruhů, s nimiž se v praxi setkávají.
Z obsahu semináře (výběrově):
•    nástin a podrobný rozbor problémových smluvních formulací a příkladů z praxe a jejich řešení (konkrétní znění problémových smluvních ustanovení vyňatých z různých druhů smluv ve vztahu k možnostem jejich výkladu i s ohledem na platnost takových ustanovení, jejich důsledky pro jednotlivé smluvní strany, skryté výhody a nebezpečí)
•    problémové oblasti závazkového práva neřešené českou judikaturou x významná a méně známá judikatura x sporná místa rozhodovací praxe
•    na co všechno myslet při uzavírání smlouvy aneb presumpce budoucích problémů
•    výklad projevu vůle smluvních stran (text smlouvy x odlišná vůle stran), aktuální tendence rozhodovací praxe a nového občanského zákoníku
•    tzv. minimalistická a maximalistická smlouva – výhody a nevýhody
•    tzv. „vzorová“ smlouva – doporučený obsah
•    preambule smlouvy a její význam
•    různé jazykové verze smluv a jejich relevance
•    smlouva o smlouvě budoucí x rezervační smlouva (realitní obchody) x kupní smlouva s odkládací či rozvazovací podmínkou (problémové otázky) x rámcová smlouva x smlouva, jejímž předmětem je neexistující věc či osoba zavázaná ještě není jejím vlastníkem
•    různé možnosti stanovení ceny (případy neplatného sjednání ceny podle judikatury), způsobu jejího zaplacení (hotovost, splátky, dokumentární akreditiv x notářská x advokátní úschova a další) a splatnosti ve smlouvě, vztah splatnosti ceny stanovené ve smlouvě a faktury, navyšování ceny o DPH (ve vztahu k nesjednání DPH ve smlouvě, faktickému snížení/zvýšení DPH atd.)
•    jak správně kumulovat a formulovat sankce ve smlouvě (smluvní pokuta, úroky z prodlení, jejich optimální a nejvyšší judikatorně přípustné sazby, jiné druhy úroků, vztah k náhradě škody – další způsoby její limitace apod.), jak je do smlouvy „skrýt“, aniž by ji druhá smluvní strana viděla „na první pohled“, formulační nedostatky smluvních sankcí a jejich vliv na platnost jejich sjednání – podrobný rozbor aktuální judikatury
•    odstoupení od smlouvy (možnosti vypořádání se po odstoupení, podmínky odstoupení, smluvní dispozice, vazba sankcí na odstoupení od smlouvy) x výpověď smlouvy (podobnosti, rozdíly, možnosti smluvních dispozic)
•    tzv. vyšší moc a její vliv na realizaci práv a povinností, podstatná změna okolností
•    lze neplatné započtení považovat alespoň za uznání závazku?
•    důsledky nedodržení sjednaných formálních náležitostí dodatků ke smlouvám
•    nemožný termín plnění
•    lze sjednat podmínku u splatnosti?
•    promlčuje se právo odstoupit od smlouvy?
•    může ručitel započíst vůči věřiteli dlužníkovu pohledávku?
•    může být smluvní pokuta ujednána v obchodních podmínkách ve vztazích podnikatele a spotřebitele (a jinde?)
•    lze smluvní pokutou utvrdit cizí dluh?
•    může soud snížit nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu i bez návrhu dlužníka?
•    jaké jsou následky postoupení pohledávky v rozporu se smluvním zákazem?
•    výhrada vlastnického práva – co v případě odstoupení od smlouvy?  
•    fikce doručení sjednaná smluvními stranami (a ostatní smluvní fikce a domněnky a jejich účinky)
•    zpětná účinnost smlouvy
•    vybrané otázky některých smluvních typů (zejména kupní smlouvy, smlouvy o dílo a tzv. realitních smluv)
•    řada dalších problémových otázek…
•    jednotlivá témata budou podrobně doplněna o aktuální judikaturu Nejvyššího soudu ČR a změny vyplývající z nového občanského zákoníku
•    praktická doporučení a triky užívané při konstrukci smluv
•    diskuze

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu

Závazná přihláška

Položky označené symbolem * jsou povinné.
**Jste-li úředník a dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, potřebujete osvědčení akreditované MVČR, v přihlášce zaškrtněte ikonu označenou ** a vyplňtě i datum a místo narození.
Seznam účastníků:
Titul:
*Jméno:
*Příjmení:
Titul:
Datum nar.:
Místo nar.:
**
Další účastník:
Kontaktní / fakturační údaje:
Máte-li IČ, vyplňte následující řádek a stiskněte tlačítko, z databáze ARES bude načteno DIČ, název společnosti a adresa. V případě změny je možné vyplněné údaje upravit.
V případě, že jste fyzická osoba a nemáte IČ, vyplňte do políčka IČ číslo 0.
IČ pro ARES:
Obchodní jméno:
*Ulice:
*Město / *PSČ:
/
*IČ / DIČ:
/
*Telefon:
E-mail:
(k zaslání potvrzení přihlášky s údaji k platbě)
Způsob úhrady:
Dodací adresa pro korespondenci:
  Dodací adresa je stejná jako fakturační
Obchodní jméno:
Ulice:
Město / PSČ:
/
Poznámka:
Číslo objednávky:
(bude uvedeno na faktuře)

V případě, že požadujete vegetariánské menu, u seminářů, kde je uveden oběd, prosíme o sdělení v poznámce.

Variabilní symbol a podklady k platbě budou zobrazeny až po úspěšném odeslání objednávky.

Upozornění: Objednávka se skládá ze 2 kroků, platnou objednávku odešlete až z Nákupního košíku v dalším kroku!

Vzdělávací agentura TSM, spol. s r.o. - Facebook

Kontakty

TSM, spol. s r. o.
Dukelská 117/12
682 01 Vyškov

Telefon: 517 333 699
GSM: 736 216 375
info@tsmvyskov.cz
My status  tsm.prihlasky
My status  Napište nám

KATALOGY ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ

leden - únor 2018
Brno
PDF  
Ostrava, Olomouc
PDF  
Praha
PDF  

KATALOG LEKTORŮ

PDF  

E-mailový zpravodaj

KURZ Uzavírání smluv - pokročilé praktikum uzavírání smluv 23.01.2018