Dnes je neděle 21. leden 2018, svátek má Běla

Nabídka kurzů / BRNO / Bytová oblast

Bytové spoluvlastnictví v praxi, prohlášení a jeho změny, společenství vlastníků jednotek a jeho stanovy, odpovědnost orgánů SVJ, postavení vlastníka jednotky jako dlužníka a další praktické problémy a jejich řešení, informace o projednávaných novelizacích ObčZ a dalších souvisejících předpisů

Termín:
čtvrtek 15. únor 2018 - zahájení v 9:00 hodin (9:00 - 14:00 h)
Místo:
BRNO, Hotel Grand, Benešova 18-20, salonek
informace o místě / zobrazit na mapě

Cena:
1.850,- Kč ( v ceně je zahrnuta coffee break, oběd, písemný materiál )
Přednáší:
JUDr. Pavla SCHŐDELBAUEROVÁ

vedoucí právního oddělení v odboru politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj ČR, spoluautorka zákonů v oblasti bydlení, autorka a spoluautorka publikací z oblasti bydlení, spolupracovala na legislativních přípravách nové právní úpravy bytového spoluvlastnictví v novém občanském zákoníku a je hlavní autorkou zvláštního zákona a prováděcího předpisuDalší semináře s tímto lektorem
Akreditace:
Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-249/2015.

Program

Odborný program semináře:
Problematika související se vznikem bytového spoluvlastnictví, odlišnosti vlastnictví bytů a bytového spoluvlastnictví, vznik jednotek a jejich převody
 • Vznik bytového spoluvlastnictví a jeho charakteristické rysy
 • Předmět vlastnictví a spoluvlastnictví, existence dvojího druhu jednotek, přesah úpravy zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů do období po roce 2014
 • Společné části domu podle zákona o vlastnictví bytů a podle ObčZ, nařízení vlády č. 366/2013 Sb., které upravuje způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce, vymezuje části nemovité věci, které jsou společné a upravuje podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku
 • Způsoby vzniku jednotky
o    Prohlášení vlastníka a jeho náležitosti,
o    Změny a prohlášení vlastníka – forma a důvody
o    Vady prohlášení vlastníka a jejich odstranění
 • Převody jednotek
o    Předkupní právo oprávněného nájemce
o    Náležitosti smlouvy o převodu
o    Přechod práv a závazků
Společenství vlastníků jednotek a jeho zařazení do systému právní úpravy právnických osob
Ustanovení obecné části o právnických osobách a ustanovení týkající se spolku, která se použijí podpůrně pro společenství vlastníků
Zvláštní ustanovení týkající se společenství vlastníků jednotek v části bytové spoluvlastnictví (§ 1158 -§1222 o. z.)
 • Přechod společenství vlastníků vzniklých před 1. 1. 2014 do nového právního prostředí
 • Správa nemovité věci bez vzniku společenství, osoba odpovědná za správu domu, její postavení a kompetence;
 • Jednotlivé fáze při zakládání a vzniku společenství vlastníků jednotek podle ObčZ, povinný vznik SVJ a vznik dobrovolný
 • vznik společenství vlastníků podle zák. č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů
 • Kompetence společenství vlastníků jednotek
 • Správa nemovité věci společenstvím vlastníků
 • Orgány společenství a jejich kompetence, odpovědnost jednotlivých orgánů společenství
 • Rozhodování společenství vlastníků jednotek, způsobilost k usnášení a přijímání rozhodnutí
 • Služby související s užíváním jednotek
Stanovy společenství vlastníků jednotek, jejich náležitosti a jejich změny
Rozhodování per rollam
Zrušení společenství vlastníků jednotek
Práva a povinnosti vlastníků jednotek (příspěvky na správu, způsoby jejich určení a jejich změny)
Vlastník jednotky jako dlužník ve vztahu ke společenství vlastníků jednotek
Stavební úpravy jednotky a změny účelu užívání jednotky
Diskuse

Vytisknout informace o kurzuVytisknout informace o kurzu

Závazná přihláška

Položky označené symbolem * jsou povinné.
**Jste-li úředník a dle zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, potřebujete osvědčení akreditované MVČR, v přihlášce zaškrtněte ikonu označenou ** a vyplňtě i datum a místo narození.
Seznam účastníků:
Titul:
*Jméno:
*Příjmení:
Titul:
Datum nar.:
Místo nar.:
**
Další účastník:
Kontaktní / fakturační údaje:
Máte-li IČ, vyplňte následující řádek a stiskněte tlačítko, z databáze ARES bude načteno DIČ, název společnosti a adresa. V případě změny je možné vyplněné údaje upravit.
V případě, že jste fyzická osoba a nemáte IČ, vyplňte do políčka IČ číslo 0.
IČ pro ARES:
Obchodní jméno:
*Ulice:
*Město / *PSČ:
/
*IČ / DIČ:
/
*Telefon:
E-mail:
(k zaslání potvrzení přihlášky s údaji k platbě)
Způsob úhrady:
Dodací adresa pro korespondenci:
  Dodací adresa je stejná jako fakturační
Obchodní jméno:
Ulice:
Město / PSČ:
/
Poznámka:
Číslo objednávky:
(bude uvedeno na faktuře)

V případě, že požadujete vegetariánské menu, u seminářů, kde je uveden oběd, prosíme o sdělení v poznámce.

Variabilní symbol a podklady k platbě budou zobrazeny až po úspěšném odeslání objednávky.

Upozornění: Objednávka se skládá ze 2 kroků, platnou objednávku odešlete až z Nákupního košíku v dalším kroku!

Vzdělávací agentura TSM, spol. s r.o. - Facebook

Kontakty

TSM, spol. s r. o.
Dukelská 117/12
682 01 Vyškov

Telefon: 517 333 699
GSM: 736 216 375
info@tsmvyskov.cz
My status  tsm.prihlasky
My status  Napište nám

KATALOGY ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ

leden - únor 2018
Brno
PDF  
Ostrava, Olomouc
PDF  
Praha
PDF  

KATALOG LEKTORŮ

PDF  

E-mailový zpravodaj

KURZ Bytové spoluvlastnictví v praxi, prohlášení a jeho změny, společenství vlastníků jednotek a jeho stanovy, odpovědnost orgánů SVJ, postavení vlastníka jednotky jako dlužníka a další praktické problémy a jejich řešení, informace o projednávaných novelizacích ObčZ a dalších souvisejících předpisů 15.02.2018